Termeni și Condiții

1. Termeni

  Prin accesarea site-ului web la adresa https://hidroizolam.com, sunteți de acord să respectați acești termeni și condiții, toate legile și reglementările aplicabile și sunteți de acord că sunteți responsabil de respectarea legilor locale aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu niciunul dintre acești termeni, vă este interzis să utilizați sau să accesați acest site. Materialele conținute pe acest site sunt protejate de legea drepturilor de autor și de mărcile comerciale aplicabile.

2. Utilizați licența

      Se acordă permisiunea de a descărca temporar o copie a materialelor (informații sau software) pe site-ul web al Hidroizolăm numai pentru vizionare tranzitorie personală, necomercială. Aceasta este acordarea unei licențe, nu a unui transfer de titlu, iar în temeiul acestei licențe, nu puteți:

  • modificarea sau copierea materialelor;
  • utilizați materialele în orice scop comercial sau pentru orice afișaj public (comercial sau necomercial);
  • încercarea de a decompila sau de a inversa orice software conținut pe site-ul Hidroizolăm;
  • eliminarea oricăror denumiri de drepturi de autor sau alte denumiri de proprietate din materiale; sau
  • transferul materialelor către o altă persoană sau “oglindirea” materialelor de pe orice alt server.Această licență se va încheia automat dacă încalcă oricare dintre aceste restricții și poate fi terminată de Hidroizolăm în orice moment. La terminarea vizualizării acestor materiale sau la încetarea acestei licențe, trebuie să distrugeți toate materialele descărcate deținute, fie ele în format electronic sau tipărit.

3. Disclaimer

    Materialele de pe site-ul web al Hidroizolăm sunt furnizate pe bază de “așa cum este”. Hidroizolăm nu oferă nicio garanție, exprimată sau implicită, și prin aceasta neagă și anulează toate celelalte garanții, inclusiv, fără limitare, garanții implicite sau condiții de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop sau neîncălcare a proprietății intelectuale sau alte încălcări ale drepturilor.
În plus, Hidroizolăm nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la exactitatea, rezultatele probabile sau fiabilitatea utilizării materialelor pe site-ul său sau în legătură cu alte materiale sau pe orice site legat de acest site

4. Limitări

  Hidroizolăm sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători în nici un caz de nici un fel de daune (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea datelor sau a profitului sau din cauza întreruperii afacerii) generate de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele pe site-ul Hidroizolăm, chiar dacă Hidroizolăm sau un reprezentant autorizat Hidroizolăm a fost informat oral sau în scris cu privire la posibilitatea producerii unor astfel de daune. Deoarece anumite jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite sau limitări ale răspunderii pentru daune secundare sau accidentale, este posibil ca aceste limitări să nu vi se aplice.

5. Precizia materialelor

  Materialele care apar pe site-ul Hidroizolăm ar putea include erori tehnice, tipografice sau fotografice. Hidroizolăm nu garantează că niciunul dintre materialele de pe site-ul său web este corect, complet sau actual. Hidroizolăm poate modifica materialele conținute pe site-ul său web în orice moment fără notificare. Cu toate acestea, Hidroizolăm nu se angajează să actualizeze materialele.

6. Legături

  Hidroizolăm nu a revizuit toate site-urile legate de site-ul său și nu este responsabil pentru conținutul site-ului respectiv. Includerea oricărei legături nu implică aprobarea de către Hidroizolăm a site-ului. Utilizarea oricărui astfel de site legat este la riscul utilizatorului.

7. Modificări

  Hidroizolăm poate revizui aceste condiții de utilizare pentru site-ul său web în orice moment fără notificare. Prin utilizarea acestui site sunteți de acord să fiți legați de versiunea curentă a acestor termeni și condiții.

8. Legea aplicabilă

  Acești termeni și condiții sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legile României, Timișoarei și Timișului și vă supuneți în mod irevocabil jurisdicției exclusive a instanțelor din acel stat sau locație.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *